นำเข้าทางรถ LTL (ขนส่งด่วน)

บริการนำเข้าสินค้าทางรถ LTL (Less Truck Load)  

บริการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถหรือส่งของแบบรายชิ้น  ใช้ระยะเวลาขนส่งเพียง 4 -5 วัน เป็นรูปแบบการขนส่งที่ผู้ประกอบการนิยมมากที่สุด  เนื่องจาก ระยะเวลาขนส่งรวดเร็ว 

เมื่อเทียบกับราคาขนส่งถือว่า เป็นราคาที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ที่ต้องการส่งสินค้าที่มีจำนวนไม่มาก และเป็นสินค้าตามกระแสที่มีการแข่งขันกันสูง  

ข้อจำกัดของการขนส่งแบบ LTL คือสินค้าอาจเสี่ยงต่อความเสียหาย เพราะเป็นการขนส่งรวมกับสินค้าของผู้อื่น แนะนำให้ทางผู้ประกอบการแจ้งทางโรงงานหรือร้านค้าจีน 

แพ็กแก๊ตสินค้าให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการเสียหายจากการขนส่ง

 

Visitors: 4,989,015