นำเข้าทางเรือ LCL (ขนส่งตู้ช้า)

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ LCL (Less Than Container Load)

บริการขนส่งจากจีนทางเรือ (ทางทะเล) แบบแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้าหลายรายรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์  ใช้ระยะเวลาขนส่ง 15 - 20 วัน เหมาะสำหรับสินค้าที่มี

ปริมาตรมากกว่า 1 คิวบิกเมตร หรือมีน้ำหนักมาก และเหมาะสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งรีบ ข้อจำกัดของการขนส่งแบบ LCL คือสินค้าอาจเสี่ยงต่อความเสียหาย เพราะเป็นการขนส่ง

รวมกับสินค้าของผู้อื่น แนะนำให้ทางผู้ประกอบการแจ้งทางโรงงานหรือร้านค้าจีน แพ็กแก๊ตสินค้าให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการเสียหายจากการขนส่ง

ค่าขนส่งสินค้าจากจีนทางเรือ

 

**นำเข้าจำนวนเยอะ หรือ นำเข้าต่อเนื่องจำนวนเยอะ ติดต่อพนักงานเพื่อรับค่านำเข้าราคาพิเศษ**

***รายการสินค้าที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ กรุณาแจ้งพนักงาน***

Visitors: 5,103,997