นำเข้าทางเรือ LCL (ขนส่งตู้ช้า)

บริการนำเข้าสินค้าทางเรือ LCL (Less Than Container Load)

บริการขนส่งทางเรือ (ทางทะเล) แบบแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้าหลายรายรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์  ใช้ระยะเวลาขนส่ง 15 - 20 วัน เหมาะสำหรับสินค้าที่มี

ปริมาตรมากกว่า 1 คิวบิกเมตร หรือมีน้ำหนักมาก และเหมาะสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งรีบ ข้อจำกัดของการขนส่งแบบ LCL คือสินค้าอาจเสี่ยงต่อความเสียหาย เพราะเป็นการขนส่ง

รวมกับสินค้าของผู้อื่น แนะนำให้ทางผู้ประกอบการแจ้งทางโรงงานหรือร้านค้าจีน แพ็กแก๊ตสินค้าให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการเสียหายจากการขนส่ง

Visitors: 4,989,015