License per Invoice ( LPI )

บริการรับทำ LPI อย.บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกบริการรับทำ LPI อย. สำหรับท่านใดที่ต้องการนำเข้าโดยมีการแจ้ง LPI
ราคา 2,900 บาท
สำหรับสมาชิกเพียง 2,000 บาทเท่านั้น

 

 

 

License per Invoice ใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นหนังสือรับทราบการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ปรากฏเป็นรายการในเอกสาร กำกับสินค้า (Invoice) (แต่ละครั้งที่นำเข้า) ที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกให้ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อใช้ประกอบในการนำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านพิธีการศุลกากร

Visitors: 6,920,813