สถานะโกดังและออฟฟิศไทย

สามารถติดตามประกาศ ข่าว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ออฟฟิศและโกดังไทย

กรุณากรอกข้อความ...

ประกาศ : เนื่องจากมีการซ่อมแซมไฟฟ้าด่วน

 

ประกาศ! ด่วน!

 

เนื่องจาก ไฟฟ้ามีการขัดข้อง และมีการซ่อมแซมด่วน!

 

จึงทำให้ โกดัง-ออฟฟิศไทย

 

วันนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2022

 

ตั้งแต่เวลา 09:00-17.00 น.

 

ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน อาจเกิดความล่าช้าในการทำการ
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
VIPCARGO88

 

 

Visitors: 5,103,999