สมัครงาน

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงานจำนวน 3 ตำแหน่ง

- ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า เช็คเกอร์ (ประจำโกดังรังสิต) อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท/เดือน
 
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่งของ (รถกะบะหลังคาสูง) ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท/เดือน
 
- ตำแหน่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำโกดังรังสิต) อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท/เดือน
 
 
 

 

 รายละเอียดการสมัคร

 

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน

 

รายละเอียดงาน

1. ดูแล จัดทำ ประสานงาน ด้านข้อมูล และ เอกสาร ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า เช่น การบันทึกข้อมูล การตรวจนับสินค้า

2. ดูแล ตรวจสอบ จำนวนสินค้า ความสมบูรณ์ของสินค้า

3. ตรวจนับจำนวนสินค้า ความถูกต้องของสินค้า ตามออเดอร์ของลูกค้า

4. ประสานงานทำเอกสาร และ ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า การเบิกรับ-เบิกจ่ายสินค้า ให้ถูกต้อง แม่นยำ ให้ตรงกับจำนวนของจริง

5. ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานภายในและภายนอก เกี่ยวกับงานเอกสาร และการจัดส่งสินค้า

6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิขั้นต่ำ ปวช หรือ ปริญญาตรีสาขาการจัดการ คอมพิวเตอร์ Supplychain หรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องได้

- มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดี

- มีทักษะการสื่อสารดี มนุษยสัมพันธ์ดี

- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

- มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

ลักษณะงาน
- งานประจำ เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ 8.30 – 17.30 น.

 

สวัสดิการ
- ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,วันหยุด

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

คลังสินค้ารังสิต-ปทุมธานี (ใกล้ 3 แยกบางพูน)

 

ช่องทางการสมัคร

•สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ บริษัท อีจีซัพพลาย จำกัด

•ส่งใบสมัครทางอีเมล์ info.egsupply@gmail.com

ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า เช็คเกอร์ (ประจำโกดังรังสิต)


รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสินค้า กับ คลังสินค้าหลัก
- ตรวจเช็คสินค้า ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามเอกสาร
- ขนย้าย และจัดเรียงสินค้าเข้าคลังสินค้าให้อยู่ในความเรียบร้อยและถูกต้อง
- จัดเตรียมสินค้าตามรายการเบิก เพื่อจัดจ่ายสินค้าให้รถจัดส่งสินค้า / ลูกค้า
- บันทึกเอกสารรับ-จ่าย และนำส่งให้กับธุรการ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- ดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน (สามารถยกสินค้าได้)
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ปริญญาตรี
- อายุ 25 – 35 ปี
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.office ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตืนรือร้น
- ทนรับแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบสูง
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

อัตราเงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ ประกันสังคม , ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน , โบนัสประจำปี
วันหยุดประจำปี 13 วัน

 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่งของ (รถกะบะหลังคาสูง) ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล


จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
พนักงานประจำ
- มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยต้องรับผิดชอบเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ( 2 รอบ/วัน)
- รับผิดชอบสินค้าบริษัทฯ ระหว่างจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า
- ยกของหนักได้ ช่วยทำการแพคสินค้า จัดสินค้า
- พนักงานขับรถต้องตรวจเช็คสินค้า ที่ขึ้นรถส่งให้ลูกค้า ร่วมกับเชคเกอร์แล้วลงชื่อการตรวจสอบจำนวนสินค้าร่วมกับเชคเกอร์
- พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสาร (ใบส่งของ) และต้องให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า
- ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถ
- วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
- อายุ 25 – 35 ปี
- ขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
- ใช้ Line / GPS / Google map ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบในตัวรถและสินค้าที่จัดส่ง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตืนรือร้น
- ทนรับแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบสูง
- มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งของอย่างน้อย 1 ปี
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อัตราเงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท / เดือน
สวัสดิการ ประกันสังคม, โบนัส
วิ่งรอบพิเศษ (รอบที่ 3 ของวัน) มีค่าเที่ยว 300 บาท
วันหยุดประจำปี 13 วัน

 

เอกสารในการสมัครงาน


- บัตรประชาชนตัวจริง พร้อม สำเนา
- ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ใบรับรองแพทย์ ครอบคลุมการตรวจดังนี้
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
- เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
- ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC)
- ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A)
- ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
- ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A)
**ทางบริษัทฯ จะออกค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท เมื่อท่านได้รับเข้าทำงาน**

Visitors: 5,103,998