โอนเงินหยวน-เติมเงิน alipay

บริการเติมเงินเข้าบัญชี alipay

- ค่าธรรมเนียมโอนครั้งละ 10 หยวน  **ฟรีค่าธรรมเนียมโอน ตั้งแต่วันที่ 1.8.2021 - 31.12.2021

- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการโอนเงิน (สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนวันต่อวัน)

 

บริการโอนเงินค่าสินค้า โอนเงินไปบัญชีธนาคารจีน

- ค่าธรรมเนียมโอนครั้งละ 10 หยวน **ฟรีค่าธรรมเนียมโอน ตั้งแต่วันที่ 1.8.2021 - 31.12.2021

- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการโอนเงิน (สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนวันต่อวัน)

* เติมภายใน 24 ชม.หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน

 

 บริการฝากจ่ายค่าสินค้า ในระบบสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ 1688.com , taobao.com, tmall.com

- ค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 หยวน **ฟรีค่าธรรมเนียมโอน ตั้งแต่วันที่ 1.8.2021 - 31.12.2021

- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการโอนเงิน (สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนวันต่อวัน)

 * ทำรายการให้ภายใน 24 ชม.หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน

 

 

 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

Visitors: 5,166,693