ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ตู้ด่วน-รถยนต์ ระยะเวลาขนส่ง 4 - 5 วัน

 

ราคาลูกบาศก์เมตร CBM  ( น้ำหนักสินค้าน้อยกว่า 200 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร)

หน่วยราคา : บาท / CBM.  *คิดตามพื้นที่จริง ไม่เหมาคิว*

ประเภทสินค้า S M L XL
0.1 - 1 CBM. 2 - 3 CBM. 3 - 5 CBM. 5 CMB. Up
ทั่วไป 7,500 7,000 6,800 ติดต่อพนักงาน
มอก. 8,500 8,000 7,500 ติดต่อพนักงาน

 

 

ราคากิโล (น้ำหนักมากกว่า 250 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร)

หน่วยราคา : บาท / Kg. *คิดตามน้ำหนักจริง ไม่ปัดเศษ*

 
ประเภทสินค้า SMLXL
1 - 100 kg.100 - 500 kg.500 - 1000 kg1000 kg. Up
สินค้าทั่วไป403530ติดต่อพนักงาน
สินค้า มอก.555045ติดต่อพนักงาน

 

 


  

ตู้ช้า - เรือ ระยะเวลาขนส่ง 15 - 20 วัน

 

ราคาลูกบาศก์เมตร CBM  ( น้ำหนักสินค้าน้อยกว่า 200 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร)

 หน่วยราคา : บาท / CBM. *คิดตามพื้นที่จริง ไม่เหมาคิว*

ประเภทสินค้า S M L XL
0.1 - 1 CBM. 1 - 3 CBM. 3 - 5 CBM. 5 CMB. Up
ทั่วไป 4,500 4,000 3,800 ติดต่อพนักงาน
มอก. 6,000 5,500 5,000 ติดต่อพนักงาน

 

 

ราคากิโล (น้ำหนักมากกว่า 250 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร)

ราคาหน่วย : บาท/กิโลกรัม *คิดตามน้ำหนักจริง ไม่ปัดเศษ*

 
ประเภทสินค้า SMLXL
1 - 100 kg.100 - 500 kg.500 - 1000 kg1000 kg. Up
สินค้าทั่วไป302520ติดต่อพนักงาน
สินค้า มอก.403530ติดต่อพนักงาน

 

 


วิธีการคำนวณค่านำเข้า แบบลูกบาศก์เมตร CBM

ตัวอย่าง  :  นำเข้าของเล่นเด็กจำนวน 100 กล่อง ขนส่งทางตู้เรือ รวมเป็นขนาด 0.5 Q. ค่าขนส่งระหว่างประเทศ = 0.5 * 5500 =  2750 บาท (เฉลี่ยกล่องละ 27.50 บาท)

 

การคำนวณปริมาตรสินค้า

       กว้าง x ยาว x สูง   หาร 1,000,0000 = ปริมาตรคิวบิกเมตร (Q.)

ตัวอย่างที่ 1

 

 ขนาดสินค้า กว้าง 34เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร

 คำนวณขนาด Q. =  34 x 50 x 28 = 47,600/1,000,000 เท่ากับ 0.05 Q

 

 ตัวอย่าง 2

ขนาดสินค้า กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร

คำนวณขนาด Q. = 40 x 90 x 60 = 216,000 /1,000,000 เท่ากับ 0.22 Q.

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :

- ค่าตีลังไม้ : เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกดทับ/ซ้อนจากการขนส่งระหว่างประเทศ

ขนาด S ไม่เกิน 0.12 CBM = 30 RMB /ลัง

ขนาด M ตั้งแต่ 0.12 - 0.24 CBM = 50 RMB/ลัง

ขนาด L ตั้งแต่ 0.25 - 0.49 CBM = 80 RMB/ลัง

ขนาด XL ตั้งแต่ 0.50 CBM ขึ้นไป = 100 RMB/ลัง

**น้ำหนักและขนาดของลังไม้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า / การตีลัง สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้ระดับหนึ่งไม่สามารถรับประกับความเสียหายได้ 100%

 

- ค่าประกันสินค้าสูญหาย :

 

- ค่าตรวจสอบ/ทดสอบสินค้า : 

 


 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

vipcargo88 เป็นเพียงตัวแทนในการนำเข้าสินค้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทางร้านค้า หรือ โรงงานผู้ผลิต จึงไม่สามารถชดใช้หรือรับผิดชอบให้กับท่านได้ ในกรณีได้รับสินค้าไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เสียหาย สูญหาย (สูญหายระหว่างการขนส่งในจีนก่อนเข้าโกดังจีน)

*หากเกินการสูญหายระหว่างขนส่งจากโกดังจีน - โกดังไทย

กรณีไม่ได้ทำประกัน : รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าสินค้าจริงแต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่านำเข้าทั้งหมดของสินค้านั้น

กรณีทำประกัน : รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าสินค้าจริงเต็มจำนวน

และ ไม่มีนโยบายรับประกันระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่แน่นอน 100% ได้ เนื่องจากทางเราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบการขนส่งทั้งหมดเอง และยังมีปัจจัยร่วมอย่างอื่นหลายอย่างเช่น นโยบายการนำเข้าสินค้าของประเทศ สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

และ ไม่มีนโยบายรับประกันสินค้าเสียหายทุกกรณี เนื่องจากการขนส่งสินค้าเป็นการรวมตู้สินค้ามากับสินค้าหลากหลายประเภท หากสินค้าของท่านมีความเสี่ยงต่อการแตกหัก บุบสลาย แนะนำให้ทำการตีลังไม้ เผื่อลดความเสี่ยงในความเสียหาย

** เมื่อลูกค้ามีใช้บริการขนส่งกับทาง vipcargo88 ถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว**

Visitors: 276,192