ประชาสัมพันธ์  


  • Untitled-3.png
    รับสมัครพนักงาน รับสมัครพนักงานจำนวน 4 ตำแหน่ง -ตำแหน่ง พนักงานดูแลลูกค้าออนไลน์ (คาร์โก้จีน – ไทย)อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 บาท/เดือน -ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า เช็คเกอร์ (ประจ...

  • Untitled-82.png
    สามารถติดตามประกาศ ข่าว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ออฟฟิศและโกดังไทย

  • Untitled-81.png
    สามารถติดตามประกาศ ข่าว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ออฟฟิศและโกดังจีน
Visitors: 5,227,278