ขั้นตอนในการใช้บริการ

 ขั้นตอนการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน

 1. การเปิดรหัสสมาชิก : หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ และต้องการเปิดรหัสสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @vipcargo88 หรือโทรศัพท์หมายเลข 080-895-1284

 2. แจ้งความประสงค์ในการนำเข้าสินค้า : คุณต้องแจ้งรูปแบบการนำเข้า, ประเภทสินค้า, และโกดังจีนที่ต้องการส่งสินค้าไปยังไทย ตามรายละเอียดดังนี้:

  • กรณีนำเข้าแบบภาษีเหมา
  • กรณีนำเข้าเป็นชื่อบริษัทลูกค้า 
 3. แจ้งรหัสลูกค้าให้กับร้านค้าจีน : ให้แจ้งรหัสลูกค้า และที่อยู่โกดังที่ต้องการส่งสินค้าในจีน โดยบนแพ็กเกจสินค้าทุกชิ้น จะต้องระบุรหัสลูกค้า พร้อมกับประเภทการจัดส่งสินค้าอย่างชัดเจน  ระบุตัวอักษร  陆运/EK สำหรับการขนส่งทางรถ หรือ 海运/M สำหรับการจัดส่งทางเรือ  

 4. รับสินค้าเข้าโกดังจีน : ตรวจสอบประเภทสินค้า, น้ำหนัก, ขนาด และอัพเดทสถานะสินค้าในระบบ.

 5. รับสินค้าเข้าโกดังไทย : เมื่อสินค้าถึงไทย เจ้าหน้าที่จะรับเข้าระบบ และแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า.

 6. แจ้งชำระค่าขนส่ง : ลูกค้าจะต้องแจ้งชำระค่าขนส่งพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน.

 7. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า : สินค้าจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าตามเงื่อนไข 1-2 วันหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงิน.

 

 


 

 

ขั้นตอนการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าพร้อมนำเข้าสินค้าจากจีน

 1. การเปิดรหัสสมาชิก : หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ และต้องการเปิดรหัสสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @vipcargo88 หรือโทรศัพท์หมายเลข 080 895 1284

 2. กรอกแบบฟอร์มสั่งสินค้า : ลูกค้าจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มสั่งสินค้า และแนบไฟล์ส่งกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งรูปแบบการขนส่งที่ต้องการ

 3. ชำระค่าใช้จ่ายรอบแรก : ค่าสินค้า, ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปจีน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าขนส่งภายในจีน)

 4. การสั่งซื้อสินค้า : หลังจากที่ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงิน, เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสั่งซื้อภายใน 1-2 วัน

 5. รับสินค้าเข้าโกดังจีน : เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจำนวน, น้ำหนัก, ขนาดของสินค้าและอัพเดทสถานะสินค้าในระบบติดตาม, จัดส่งสินค้ามายังไทย

 6. รับสินค้าเข้าโกดังไทย : เมื่อสินค้าถึงไทย เจ้าหน้าที่จะรับเข้าระบบ และแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า

 7. แจ้งชำระค่าขนส่ง : ลูกค้าจะต้องแจ้งชำระค่าขนส่งพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

 8. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า : สินค้าจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 1 - 2 วันหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงิน

 

 


 

 

 

Visitors: 6,932,402