บริการจัดทำ LPI (License per Invoice)

บริการรับทำ License per Invoice (LPI) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) เป็นบริการที่มอบความสะดวก และประสิทธิภาพในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย 

LPI หรือใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้นำเข้าทุกครั้งที่มีการนำเข้าสินค้า โดยจะปรากฏรายการสินค้าตามที่แจ้งในเอกสารกำกับสินค้า (Invoice)

เอกสารนี้ช่วยให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านพิธีการศุลกากร และเป็นการยืนยันว่าการนำเข้านั้นเป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานของ อย. ที่กำหนดไว้ การมีใบรับแจ้ง LPI จะช่วยให้การนำเข้ามีความถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบ หรือการปฏิเสธการนำเข้า

อัตราค่าบริการ : 

 • 2,900 บาท / เอกสารกำกับสินค้า (Invoice).
 • พิเศษสำหรับสมาชิกเพียง 2,000 บาท / เอกสารกำกับสินค้า (Invoice). เท่านั้น

 

 


 

 

 

 

 

License per Invoice (LPI) ใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) บริการที่มอบความสะดวก และประสิทธิภาพในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย  เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้นำเข้าทุกครั้งที่มีการนำเข้าสินค้า 

บริการ

 • บริการนำเข้าสินค้า
  บริการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน - ไทยด้วยความเชี่ยวชาญ จากเรา VIPCARGO88 มุ่งเน้นให้บริการที่รวดเ...
 • Supply chain & Logistics
  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ จีน- ไทย บริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็...
 • บริการพิธีการศุลกากร
  เรามุ่งมั่นให้การนำเข้าสินค้าเป็นเรื่องง่าย และราบรื่นสำหรับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาห...
 • บริการจัดทำ LPI (License per Invoice)
  License per Invoice (LPI) ใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) บร...
Visitors: 6,930,601