ค่าบริการจัดทำ LPI

บริการรับทำ LPI อย.

   บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยการจัดทำ "License per Invoice" (LPI) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหนังสือรับทราบการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรตามรายการที่ระบุในเอกสารกำกับสินค้า (Invoice) ใบรับแจ้งนี้จำเป็นสำหรับแต่ละครั้งที่นำเข้าสินค้า และจำเป็นต้องใช้ในการนำเข้าผ่านพิธีการศุลกากร

  • ราคาปกติ : 2,900 บาท / ใบ
  • ราคาสำหรับสมาชิก : 2,000 บาท / ใบ

 

*บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และต้องการความสะดวกในการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า

 

 


 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ LPI  - License per Invoice  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ค่าบริการ

Visitors: 6,932,403