ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระสำหรับการนำเข้าสินค้าจาก จีน - ไทย

1. ค่านำเข้าหรือขนส่งสินค้าจากจีนถึงไทย

 • คิดค่านำเข้าตามน้ำหนักสินค้า (เป็นกิโลกรัม) หรือขนาดสินค้า (เป็นลูกบาศก์เมตร)

 

2. ค่าขนส่งภายในประเทศไทย

 • การจัดส่งโดยรถของโกดัง VIPCARGO88 : (รถกะบะหลังคาสูง)

สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางเขต: ค่าขนส่งเหมาจ่ายครั้งละ 500 บาท (รวมการยกสินค้าลงที่จุดจอดรถ ไม่รวมค่าแรงยกสินค้าเพิ่มเติมเช่นการยกขึ้นชั้น, ใช้ลิฟต์, หรือการเข้าซอย)

 • การจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน หรือขนส่งด่วนสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

ค่าขนส่ง 500 บาทต่อครั้ง พร้อมค่าขนส่งจริงที่จะคิดเพิ่มเติมเมื่อถึงปลายทาง.

 • การจัดส่งโดยบริษัทขนส่งไปรษณีย์ไทย EMS หรือ FLASH EXPRESS

ค่าบริการแพ็กสินค้า 50 บาท และค่าขนส่งจะคิดตามอัตราจริงของไปรษณีย์ไทย EMS หรือ FLASH EXPRESS.

 • การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ ที่รถโกดังของ VIPCARGO88 ไม่สามารถจัดส่งได้

มีบริการจัดหารถบรรทุก รถเฮี๊ยบ และจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง โดยสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ได้ก่อนตกลงใช้บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ! : ฟรี! ค่าขนส่ง โดยรถของโกดัง VIPCARGO88 สำหรับการจัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อค่านำเข้าเกิน 5,000 บาทต่อรอบการจัดส่ง (สำหรับระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร)

 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี)

 • ค่าบรรจุหีบห่อสินค้าเป็นลังไม้
 • ค่าตรวจสอบสินค้า
 • ค่าประกันสินค้า

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยตรงเพื่อรับคำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น.

  


 

 

อัตราค่านำเข้าสินค้า

โกดังเมือง กวางโจว, เซินเจิ้น

ตู้รถ (ขนส่งทางบก) ระยะเวลาขนส่ง 4 - 5 วัน

ตู้เรือ (ขนส่งทางทะเล) ระยะเวลาขนส่ง 15 - 20 วัน

 ----------------------------------------

หน่วยราคา : บาท / CBM.  *คิดตามพื้นที่จริง ไม่เหมาคิว ขั้นต่ำเริ่มที่ 0.01 CBM. *

 หน่วยราคา : บาท / Kg. *คิดตามน้ำหนักจริง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง*

 

 

 

โกดังเมือง อี้อู

ตู้รถ (ขนส่งทางบก) ระยะเวลาขนส่ง 5 - 7 วัน

ตู้เรือ (ขนส่งทางทะเล) ระยะเวลาขนส่ง 20 - 25 วัน

 ----------------------------------------

หน่วยราคา : บาท / CBM.  *คิดตามพื้นที่จริง ไม่เหมาคิว ขั้นต่ำเริ่มที่ 0.01 CBM. *

 หน่วยราคา : บาท / Kg. *คิดตามน้ำหนักจริง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง*

 

 

*นำเข้าปริมาณมาก หรือ มีการนำเข้าต่อเนื่อง ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อรับ ข้อเสนอพิเศษ*

*ประเภทสินค้าที่นอกเหนือจากตาราง ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อ ตรวจสอบค่านำเข้า*

 

หมายเหตุ :

*การเลือกใช้เรทราคา CBM. หรือ Kg. ขึ้นอยู่กับขนาด และน้ำหนักของสินค้า โดยใช้ตัวที่มีมากกว่า

*หน่อยเล็กสุดในการคำนวณค่าขนส่งคือ 0.01 CBM. / แพ็กเกจ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษเกิน 0.5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 0.49 ปัดลง)

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 


 

วิธีการคำนวณค่านำเข้า

ตัวอย่างที่ 1

นำเข้า ของเล่นเด็ก จำนวน 100 กล่อง ขนส่งทางเรือ โกดังกวางโจว  ขนาดแพ็กเกจ รวม 1.5 CBM. น้ำหนักรวม 180 KG.

รายการนี้ทางบริษัทฯ จะคิดค่านำเข้าตามปริมาตรของสินค้า เนื่องจากเมื่อเทียบแล้ว ปริมาตรของสินค้ามากกว่าน้ำหนัก

การคำนวณค่านำเข้าระหว่างประเทศ =  1.5 * 4300 =  6450 บาท (เฉลี่ยกล่องละ 64.50 บาท)

 

ตัวอย่างที่ 2

นำเข้า กางเกงยีนส์ จำนวน 500 ชิ้น ขนส่งทางรถ โกดังกวางโจว ขนาดแพ็กเกจ รวม 0.5 CBM. น้ำหนักรวม 250 KG.

รายการนี้ทางบริษัทฯ จะคิดค่านำเข้าตามน้ำหนักของสินค้า เนื่องจากเมื่อเทียบแล้ว น้ำหนักสินค้ามากกว่าปริมาตร

 การคำนวณค่านำเข้าระหว่างประเทศ =  250 * 26 =  6500 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 13 บาท) 

 

การคำนวณหาปริมาตรของสินค้า

 • กว้าง ยาว สูง  (หน่วยเป็นเซนติเมตร)  หาร 1,000,0000  =  ปริมาตรคิวบิกเมตร (CBM.)

 ตัวอย่าง

 •  ขนาดสินค้า กว้าง 34 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร
 •  คำนวณขนาด CBM. =  34 x 50 x 28 = 47,600/1,000,000 เท่ากับ 0.05 CBM

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 • ค่าตีกรอบไม้ : เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกดทับ/ซ้อนจากการขนส่งระหว่างประเทศ

 • ค่าประกันสินค้าสูญหาย : รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 • ค่าตรวจสอบ/ทดสอบสินค้า : รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ 

vipcargo88 เป็นเพียงตัวแทนในการนำเข้าสินค้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทางร้านค้า หรือ โรงงานผู้ผลิต จึงไม่สามารถชดใช้หรือรับผิดชอบให้กับท่านได้ ในกรณีได้รับสินค้าไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เสียหาย สูญหาย (สูญหายระหว่างการขนส่งในจีนก่อนเข้าโกดังจีน)

*หากเกิดการสูญหายระหว่างขนส่งจากโกดังจีน - โกดังไทย

กรณีไม่ได้ทำประกัน : รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าสินค้าจริงแต่ไม่เกิน เท่าของค่านำเข้าทั้งหมดของสินค้านั้น

กรณีทำประกัน : รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าสินค้าจริงเต็มจำนวน

และ ไม่มีนโยบายรับประกันระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่แน่นอน 100% ได้ เนื่องจากทางเราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบการขนส่งทั้งหมดเอง และยังมีปัจจัยร่วมอย่างอื่นหลายอย่างเช่น นโยบายการนำเข้าสินค้าของประเทศ สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

และ ไม่มีนโยบายรับประกันสินค้าเสียหายทุกกรณี เนื่องจากการขนส่งสินค้าเป็นการรวมตู้สินค้ามากับสินค้าหลากหลายประเภท หากสินค้าของท่านมีความเสี่ยงต่อการแตกหัก บุบสลาย แนะนำให้ทำการตีลังไม้ เพื่อลดความเสี่ยงในความเสียหาย

 

*เมื่อลูกค้ามีการใช้บริการขนส่งกับทาง VIPCARGO88 ถือว่าลูกค้าได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว*

 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระสำหรับการนำเข้าสินค้าจาก จีน - ไทย

ค่าบริการ

Visitors: 6,932,402