ค่าบริการพิธีการศุลกากร

ค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระสำหรับการนำเข้าแบบใช้ใบขนฯ
เป็นชื่อของลูกค้า

1. ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรไทย
• 3700 บาท ต่อ อินวอยช์
• จำกัดมูลค่าสินค้า ไม่เกิน 12000 UDS ต่อ ใบขนสินค้าขาเข้า

2. ค่าภาษีอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
• ตามมูลค่าจริงของสินค้า

3. ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร
• 200 บาท ต่อฉบับ

4. ค่าบริการขนส่งสินค้า จีน - ไทย
• ค่าใช้จ่ายตามเส้นทางการขนส่ง และปริมาณสินค้า (อัตราค่าขนส่งตามตารางด้านล่างนี้)

5. ค่าบริการใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form-E
• 2000 บาทต่อฉบับ
โปรโมชั่นพิเศษ! : ฟรี! ค่าบริการจัดทำ Form-E 1 ฉบับต่ออินวอยซ์

6. ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรจีน
• 400 RMB ต่อฉบับสำหรับเอกสารขอคืนภาษี (TAX refund) (ถ้ามี)

 

 


 

 

ตู้รถ (ขนส่งทางบก) ระยะเวลาขนส่ง 4 - 5 วัน

ตู้เรือ (ขนส่งทางทะเล) ระยะเวลาขนส่ง 15 - 20 วัน

 ----------------------------------------

หน่วยราคา : บาท / CBM.  *คิดตามพื้นที่จริง ไม่เหมาคิว - เริ่มที่ 0.01 CBM. *

 หน่วยราคา : บาท / Kg. *คิดตามน้ำหนักจริง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง*

 

*นำเข้าปริมาณมาก หรือ มีการนำเข้าต่อเนื่อง ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อรับ ข้อเสนอพิเศษ*

*ประเภทสินค้าที่นอกเหนือจากตาราง ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อ ตรวจสอบค่านำเข้า*

 

หมายเหตุ : 

*การเลือกใช้เรทราคา CBM. หรือ Kg. ขึ้นอยู่กับขนาด และน้ำหนักของสินค้า โดยใช้ตัวที่มีมากกว่า

*หน่อยเล็กสุดในการคำนวณค่าขนส่งคือ 0.01 CBM. / แพ็กเกจ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เศษเกิน 0.5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 0.49 ปัดลง)

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 


 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระสำหรับการนำเข้าแบบใช้ใบขนฯ เป็นชื่อของลูกค้า

ค่าบริการ

Visitors: 6,932,402