2024-04-25 ประกาศแจ้งวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ

ประกาศแจ้งวันหยุด
วันแรงงานแห่งชาติ


ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
และเปิดทำการปกติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

โกดัง - ออฟฟิศ ไทย หยุด
โกดังจีน เปิดรับสินค้าตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 

 

 


 

 

 

 

ประกาศแจ้งวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
และเปิดทำการปกติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

โกดัง - ออฟฟิศ ไทย หยุด
โกดังจีน เปิดรับสินค้าตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวสาร

Visitors: 6,932,402