สาระน่ารู้


 • Untitled-664.png
  เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) 2. ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air Way Bill) 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 4. บัญช...

 • Untitled-663.png
  Form E คือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกให้ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area-China) ขั้นตอนการขอ Form E 1.นำพิกัดสินค้าของประเทศป...

 • Untitled-4.jpg
  ข้อควรรู้จาก สคบ. ฉลากสินค้าแบบไหนที่เรียกว่า “ดี”สิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคหรือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพจริง ๆและสิ่งที่จะทำให้เกิดความั่...

 • นำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ, ขนส่งสินค้าจากจีน-ไทย ทางรถ
  พิธีการศุลกากรนำของเข้าทางบก

 • บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ
  พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ กรมศุลกากรได้พัฒนานำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กท...

 • ราคา EXW
  เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า EXW ( Ex Works ) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือโรงพักสินค้า ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเ...

 • FOB , Free on board , การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ , บริการนำเข้าสินค้าจากจีน
  เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า FOB (Free On Board) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียห...

 • CIF, COST INSURANCE & FREIGHT, เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ , ขนส่งสินค้าจากจีน
  เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า CIF (Cost Insurance and Freight) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CFR โดยต้องรับผิดชอบการทำประกันภัยในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจ...

 • Untitled-33.jpg
  DDP (Delivered Duty Paid) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ผู้ซื้อระบุในราชอาณาจักรโดยผู้ขายรับภาระความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขนส่งของไปยังสถานท...

 • Untitled-1.jpg
  การตีลังไม้ คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ (Packing) อย่างหนึ่ง ที่ทำจากไม้ และนำสินค้าไว้ด้านในโครงไม้ รูปแบบการตีลังไม้ มี 3 แบบ 1. ลังไม้แบบโปร่ง (Case) 2. ลังไม้แบบทึบ (Crate) 3. กา...
Visitors: 6,920,814