สาระน่ารู้


 • Untitled-664.png
  เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) 2. ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air Way Bill) 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 4. บัญช...

 • Untitled-663.png
  Form E คือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกให้ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area-China) ขั้นตอนการขอ Form E 1.นำพิกัดสินค้าของประเทศป...

 • Untitled-4.jpg
  ข้อควรรู้จาก สคบ. ฉลากสินค้าแบบไหนที่เรียกว่า “ดี”สิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคหรือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพจริง ๆและสิ่งที่จะทำให้เกิดความั่...

 • Untitled-3.1.jpg
  พิธีการศุลกากรนำของเข้าทางบก

 • Untitled-3.2.jpg
  พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ กรมศุลกากรได้พัฒนานำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กท...
Visitors: 5,103,999