สาระน่ารู้


 • บริษัทชิปปิ้งจีน, นำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, Chinese Shipping, สินค้าจีนนำเข้า, โกดังจีน, ขนส่งจากจีน-มาไทย, บริการโลจิสติกส์จีน, บริการโลจิสติกส์จากจีนครบวงจร
  การเลือกบริษัทชิปปิ้งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย...

 • เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า, โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, ขนส
  การนำเข้าสินค้าอาจต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ประเทศผู้ส่ง และข้อกำหนดของประเทศที่นำเข้า ดังนั้นควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือผู้เชี่ยวชาญในการค้าของป...

 • Form E, โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, ขนส่งสินค้าจากจีน, คาร์โ
  "Form E" หรือ "Form E Certificate of Origin" เป็นเอกสารที่ใช้ในการรับรองกำเนิดของสินค้าในการค้าขายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการค้าขายตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่มีการ...

 • การติดฉลากสินค้า, โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, ขนส่งสินค้าจาก
  ข้อควรรู้จาก สคบ. ฉลากสินค้าแบบไหนที่เรียกว่า “ดี”สิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคหรือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพจริง ๆและสิ่งที่จะทำให้เกิดความั่...

 • พิธีการนำเข้าทางบก, โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, ขนส่งสินค้าจ
  การนำเข้าสินค้าทางบกอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมหรือการจัดการเฉพาะตามความเหมาะสมของสถานการณ์และประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้นำเข้าควรติดต่อศุลกากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลที่แม่นยำ...

 • พิธีการนำเข้าทางเรือ, โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, ขนส่งสินค้
  การนำเข้าทางเรือเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและการดำเนินงานที่ไม่เรียบร้อยในอนาคต

 • เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า EXW (Ex Works), โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปป
  เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า EXW (Ex Works) เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าในนิติสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่ผู้ขายจะต้องนำสินค้ามาส่งที่สถานที่ที่ระบุไว้ เช่น โรงงานหรือสถานท...

 • เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า FOB ( Free on Board ), โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจี
  เงื่อนไข FOB เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่พอใจกับการควบคุมการขนส่งและความเสี่ยงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และมักใช้ในการค้าส่งสินค้าทางทะเล การเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าอย่าง...

 • เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า CIF (Cost Insurance and Freight), โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้า
  เงื่อนไข CIF มักใช้ในการค้าส่งสินค้าทางทะเล และมักให้ผู้ซื้อมีรายการค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขนส่งและประกันสินค้า การเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้องจะช...

 • DDP (Delivered Duty Paid), โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, ขนส่ง
  การที่ผู้ขายรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าถึงสถานที่ที่ระบุโดยผู้ซื้อ โดยรวมถึงการชำระค่าขนส่ง ค่าประกัน และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของประเทศผู้รับสินค้า นอกจากนี้ ผู้ขายต้องรับผิดช...

 • การตีลังไม้, โลจิสติกส์, นำเข้าสินค้า, นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฏหมาย, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, สั่งสินค้าจากจีน, ขนส่งทางรถ, ขนส่งทางเรือ, logistics, เหมาตู้, ตู้คอนเทนเนอร์, บริการพิธีการศุลกากร, Lpi, รับนำเข้าสินค้าจากจีน, ชิปปิ้งจีน, ขนส่งสินค้าจากจีน,
  การตีลังไม้เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการทำลังไม้หรือไม้สำหรับใช้ในการสร้างโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยการตีลังไม้มักเกิดขึ้นในโรงงานหรือที่เรียกว่า "ช่างไม้" ซึ่งเป็นผู้ที่ม...
Visitors: 6,932,403