2024-04-10 ปรับราคา yiwu

แจ้งปรับราคาค่านำเข้า 

เริ่มใช้ราคาค่านำเข้าตามตารางด้านนี้  เริ่มตั้งแต่ วันปิดตู้ออกจากจีน วันที่ 15.04.2024 เป็นต้นไปค่ะ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

 

 

 

 

ข่าวสาร

Visitors: 6,932,402